O Nás

Advokátska kancelária JUDr. Petra Múčku, advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6842 je dynamicky rozvíjajúca sa advokátska kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne služby klientom za účelom minimalizácie nákladov a dosiahnutia maximálneho úspechu. 

Predmetom činnosti advokátskej kancelárie je kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb klientom v odvetviach slovenského právneho poriadku, najmä občianskeho, obchodného, rodinného, správneho a pracovného práva.

V rámci poskytovania právnych služieb zabezpečujeme klientom zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, ako aj právne zastupovanie v obchodných sporoch, občianskych sporoch, správnom konaní vrátane konaní pred obchodným registrom, živnostenským odborom, katastrálnym odborom a inými štátnymi úradmi. V snahe zefektívňovania poskytovania právnych služieb advokátska kancelária spolupracuje s odborníkmi z iných odvetví s cieľom rýchleho a úspešného uplatňovania, resp. bránenia práv a oprávnených záujmov, ako sú odborníci z oblasti notárov, exekútorov, znalcov, daňových poradcov, správcov konkurznej podstaty, realitných kancelárií a finančných sprostredkovateľov.

Advokátska kancelária JUDr. Petra Múčku poskytuje právne služby na základe flexibilného a osobného prístupu na celom území Slovenskej republiky. 

 

 

Kontakt Mapa stránok

NAPÍŠTE NÁM: mucka@advokat-mucka.sk

Copyright © 2014 JUDr. Peter Múčka. Všetky práva vyhradené.

X Newsletter sign Out